TRS 120/135 – Margin Walker

2011-2015

“El caminar condicionava la mirada, i la mirada condicionava el caminar, fins a tal punt que semblava que només els peus fossin capaços de mirar”

Robert Smithson

Les següents fotografies van ser preses en pel·lícula de 35 milímetres i de format mitjà durant diverses caminades (principalment) matinals pels diferents barris i zones limítrofes de la ciutat de Terrassa, entre el 2011 i el 2015.