Festimatge

2021, Calella

El meu projecte sobre benzineres abandonades de Catalunya va formar part de la programació d’exposicions de la 16a edició del festival de la imatge de Calella, juntament amb treballs de Laia Albert, Jordi Borràs, Pierre Radisic, Maggie Michalowicz, Xavi Sulé o Vicenç Rovira, entre d’altres.