Vorals

2011-2021

(AKA Greetings from the Catalan Roadside)

Entre el 2011 i el 2021 vaig fer una sèrie de excursions per la xarxa viària de Catalunya, el lloc on he viscut tota la vida.

Inspirat per una llarga tradició de fotografia del paisatge de carretera que comprèn des de Walker Evans fins a Guido Guidi, així com pel Viatge en autobús de Josep Pla i l’Autoestop de Toni Sala, vaig centrar el meu interès no només en allò oblidat i abandonat, sinó també en els elements propis, genuïns i distintius d’aquests indrets.