Vorals

2011-2021

Entre el 2011 i el 2021 vaig fer una sèrie d’excursions per la xarxa de carreteres de Catalunya, el lloc on he viscut tota la vida. Inspirat per una llarga tradició de fotografia del paisatge de carretera que comprèn des de Walker Evans fins a Guido Guidi, així com pel Viaje en autobús de Josep Pla i l’Autoestop de Toni Sala, vaig començar a establir el meu imaginari particular sobre aquesta mena d’indrets.